Absolvent al uneia din primele generații ale Școlii de Poliție, experimentatul profesionist Valeriu Manea s-a dedicat cu pasiune și pricepere activității criminalitice, atât operative cât și didactice.
Împreună cu reputații specialiști Octavian Pop, Ion Angelescu, I.R. Constantin și Mircea Constantinescu, a coordonat monumentalul Tratat practic de Criminalistică în 5 volume, operă de referință cu valoare științifică excepțională, care reunește toate domeniile criminalisticii și în care sunt prezentate de către cei mai buni specialiști în materie problemele complexe cu care se confruntă practicienii.
Prin tot ce a realizat, Valeriu Manea, un om de o rară modestie și probitate profesională (încă mai servește cauza criminalității), a adus o contribuție însemnată la dezvoltarea criminalisticii românești, iar prin conduita sa constituie un model pentru mai tinerii săi colegi și discipoli.