O, sfintele mele cărți, mai bune și mai rele, pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datorez că sunt om, că sunt om adevărat, ca oamenii din țerile unde nu s-au întrerupt niciodată cultura, și de aceea, cu toată lipsa unei averi, moștenită sau câștigată, cu câtă nesfârșită iubire, cu câtă nesățioasă patimă v-am cules de pe toate drumurile, din toate tristele colțuri ale părăsirii voastre, din împrăștierea atâtor furtuni și catastrofe casnice, pentru a face din voi ce a lăsat mai prețios omenirea de pretutindeni și de oriunde, în casa mea, deseori mutată, până la permanența unui dar prietenesc, biserica celor patruzeci de mii de glasuri care înalță același imn, peste margenile morții cui v-a scris, acelui mare și nobil sfânt, martir totdeauna, care e idealul uman!

Nicolae Iorga, O viață de om așa cum a fost
Constantin Milici
Constantin Milici

Constantin Milici

Milici Constantin (n. 29 apr. 1880, com. Soloneţ – Todireşti, jud. Suceava – m. 23 oct. 1971, Soloneţ). Şc. pr. în loc nat. (1880-1896); şc. „de dăscălie” la Cernăuţi (examen de calificare la 24 iul. 1906). Dascăl la Mânăstirea Suceviţa (de la 1 oct. 1908) şi apoi la Soloneţ şi Todireşti, jud. Suceava. Editează, între...
Din Tara Fagilor

Din Tara Fagilor

Între cele două războaie mondiale, mai precis în 1931 – 1932, apare în satul Soloneţ, comuna Todireşti, judeţul Suceava, prin strădania cantorului bisericesc CONSTANTIN MILICI, revista de literatură şi folclor „ŢARA FAGILOR”. Ea îşi propunea să fie un factor de cultură în această zonă a Bucovinei. Constantin Milici nu a ezitat în a face mari sacrificii,...