Milici Constantin (n. 29 apr. 1880, com. Soloneţ – Todireşti, jud. Suceava – m. 23 oct. 1971, Soloneţ). Şc. pr. în loc nat. (1880-1896); şc. „de dăscălie” la Cernăuţi (examen de calificare la 24 iul. 1906). Dascăl la Mânăstirea Suceviţa (de la 1 oct. 1908) şi apoi la Soloneţ şi Todireşti, jud. Suceava. Editează, între anii 1931 şi 1932 la Soloneţ, rev. Ţara Fagilor. Colab. la Doina, Izvoraşul, Neamul românesc pentru popor.

            Publică în Izv., care-l socoteşte colaborator de frunte al său, cântece şi strigături, descântece, cimilituri, snoave, onomastică pop., datine, toate culese din com. sa nat.: Dumnezeu şi Sf. Petru la nuntă (VIII, nr. 3-4, 1929, p. 38-39); Cărăruşă de pe şes (XI, nr. 3, mart. 1932, p. 63-64); Patruzeci de mucenici (XII, nr. 5, mai 1933, p. 129); Cuvinte dialectale (Ibid., p. 137; an. XIV, nr. 5, mai 1935, p. 199; an. XV, nr. 9, sept. 1936, p. 334); Măi bădiţă albineţ (XII, nr. 10, oct. 1933, p. 254); Cum şi-a păcălit nevasta bărbatul (XIII, nr. 4, apr. 1934, p. 127-128); Ciocanul şi ilăul (XIII, nr. 1, ian. 1934, p. 19); Chiuituri, strigături (Ibid., p. 22); Datine, credinţe, obiceiuri. Din Soloneţ (Ibid., p. 24); Cum înjurau şi blestemau bătrânii noştri (XIII, nr. 3, mart. 1935, p. 98); Cimilituri, ghicitori (Ibid., p. 316); De junghiuri de persoane (XIII, nr. 11-12, nov.-dec. 1934, p. 318); Onomastica la români. Nume de persoane, cari se strigă pe scurt. Nume de familie… Nume de poreclă din com. Soloneţ (XIV, nr. 6, iun. 1936, p. 184). Se pare că partea cea mai amplă a operei sale folcloristice a rămas în ms. Izv. a consemnat că M. alcătuise următoarele lucrări: Cântece şi poezii poporale din Bucovina, compuse şi culese în războiul mondial 1914-1917; Poezii populare; Carte de Poveşti (în graiul poporului de la ţară). Adunate şi corectate; Oraţiuni la nunta ţărănească; Cântece şi strigături; Din bătrâni. Datini şi obiceiuri. La Arhiva de Folclor din Cluj se află răspunsurile sale la chestionarele despre snoavă şi doină (inv. 582).

            Alte op.: Monografia comunei Soloneţ din punct de vedere geografic şi istoric, Buc., Biblioteca satelor nr. 12, 1937, 23 p.

            Bibl. ref.: ***, Constantin Milici, în Doina, I, nr. 10-11-12, febr.-mart.-apr. 1929, p. 225-228; Arcadie Grigorean, Constantin Milici, în Calendarul revistei Izvoraşul, Bistriţa, jud. Mehedinţi, 1933, p. 120-122; Roxana Milici-Ciobanu, Constantin Milici şi revista „Ţara Fagilor”, în Ţara Fagilor, Suceava, an. I, 1993, nr. 1, p. 1 şi 8 şi nr. 2; Nicolae Cârlan, Un rapsod şi folclorist amator din Bucovina: Constantin Milici, în Suceava. Anuarul Muzeului naţional al Bucovinei, XXI, 1994, p. 518-527.

 

Prof. univ. dr. Iordan Datcu