CĂRŢI PUBLICATE

1. Verdele amiezilor târzii (versuri), Editura Mesagerul, Cluj-Napoca,

1995, cu o prezentare pe copertă de Zoe Dumitrescu Buşulenga

2. Păstorul de sfincşi (versuri), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996,

postfaţă de Ion Cristofor

3. Ceaţă pe muzică veche (versuri), Editura Limes, Cluj-Napoca, 2000

4. Rituri şi ritmuri solare (studii de etnologie), Editura Mediamira, Cluj-Napoca,

1998

5. Convergenţa universaliilor (studii de antropologie), Editura Limes, Cluj-

Napoca, 2000, cu o postfaţă de conf.dr.Traian Vedinaş

6. Dorul fără obiect (studii de antropologie), Editura Vremi, Cluj-Napoca,

2004, cu o prefaţă de Vasile Tomoiagă

7. Atitudini etimologice (dicţionar de cuvinte şi expresii vechi), Editura Vremi,

2005, cu o postfaţă de prof.univ.dr. Elena Dragoş.

 

ARTICOLE PUBLICATE

1. Formule de încheiere în colinde, în „Răsunetul”, Dej, 1978

2. Meşterul Manole, în „Limba română în şcoală”, Cluj-Napoca, supliment al revistei „Limbă şi literatură”, 1978

3. Metafora în traducerea liricii lui S. Esenin în limba română, în „Studii de limbă literară şi metodică”, vol. IV, Cluj-Napoca, 1983, p. 166-175

4. Lupul în cultura tradiţională românească, în AMET pe 1997, Cluj-napoca, 1997

5. Simboluri solare în colinda românească din Transilvania, în AMET pe 1997, Cluj-Napoca, 1997

6. Vergelul, un obicei premonitiv la început de an, în AMET pe 1998, Cluj-Napoca, 1998

7. Mărgeaua şerpilor, în „Zestrea”, Bistriţa-Năsăud, nr. 1, an II, 1999

8. Elemente de mitologia morţii, în AMET pe 1999, Cluj-Napoca, 1999

9. „Furor heroicus” în colinda junelui, în „Zestrea”, Bistriţa-Năsăud, nr. 3, 1998

10. „Lenore” în Transilvania, în AMET, pe 2001, Cluj-Napoca, 2001

11. Câteva consideraţii asupra măştilor teriomorfe, în AMET, pe 2001, Cluj-Napoca, 2001

12. Vecinătatea în Rupea, în „Studia Universitatis”, Babeş-Balyai, Sociologia, XLII-XLIII, 1-2, 1997-1998

13. Fast şi nefast în categoria timpului ţărănesc, în AMET pe 2002, Cluj-Napoca, 2002

14. Lioara, un ritual solar, în „Renaşterea”, an XII (4), Cluj-Napoca, 2002

15. Limba colindelor şi a descântecelor, în AMET, 2002, Cluj-Napoca

 

EDIŢII CRITICE

Revista Steaua  nr. 2, anul L, februarie 1999, p.24, Rostirea poematizantă,

autor Anca Noje;

revista Tribuna nr. 31-32 (1-14 august), 1996, Nevoia de secunde, autor Ion

Cristofor.

 

COLABORĂRI LA VOLUME COLECTIVE

1. “Portul tradiţional românesc din judeţul Cluj”, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2002, în colaborare cu Simona Munteanu

2. “Portul popular maghiar din judeţul Cluj”, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2003, în colaborare cu Simona Munteanu

 

Etnologul Aurel Bodiu