O, sfintele mele cărți, mai bune și mai rele, pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datorez că sunt om, că sunt om adevărat, ca oamenii din țerile unde nu s-au întrerupt niciodată cultura, și de aceea, cu toată lipsa unei averi, moștenită sau câștigată, cu câtă nesfârșită iubire, cu câtă nesățioasă patimă v-am cules de pe toate drumurile, din toate tristele colțuri ale părăsirii voastre, din împrăștierea atâtor furtuni și catastrofe casnice, pentru a face din voi ce a lăsat mai prețios omenirea de pretutindeni și de oriunde, în casa mea, deseori mutată, până la permanența unui dar prietenesc, biserica celor patruzeci de mii de glasuri care înalță același imn, peste margenile morții cui v-a scris, acelui mare și nobil sfânt, martir totdeauna, care e idealul uman!

Nicolae Iorga, O viață de om așa cum a fost
Vasile T. Suciu
Colonel Vasile T. Suciu

Colonel Vasile T. Suciu

Colonel (r) prof. VASILE T. SUCIU s-a născut la 21 februarie 1930 în comuna Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, într-o familie de ţărani, la părinţi fiind 10 fraţi. Tatăl, TEODOR SUCIU, născut în 1898, a participat la 1 Decembrie 1918 la Marea Adunare Naţională, deşi era militar în armata austro-ungară, Regimentul 22 honvezi din Târgu-Mureş....
89! Plumb

89! Plumb

In Memoriam În paginile acestui volum cititorul va găsi ecoul tulnicelor, bătaia sacadată pe lemnul ancestralei luări aminte din toaca mănăstirii creştine. Sunt aceste tânguiri de suflet un omagiu adus victimelor căzute pe altarul eufemistic al Libertăţii din greu încercatul decembrie 1989. Este rodul muncii neprecupeţite a colegului nostru Vasile T. Suciu, care a pregătit...