89 plumbIn Memoriam

În paginile acestui volum cititorul va găsi ecoul tulnicelor, bătaia sacadată pe lemnul ancestralei luări aminte din toaca mănăstirii creştine. Sunt aceste tânguiri de suflet un omagiu adus victimelor căzute pe altarul eufemistic al Libertăţii din greu încercatul decembrie 1989.

Este rodul muncii neprecupeţite a colegului nostru Vasile T. Suciu, care a pregătit această carte timp de 18 ani. E ultima sa lucrare dintr-o carieră de cercetător istoric care s-a consacrat unei idei nobile: salvarea de la uitare a victimelor unor confruntări sângeroase în anumite momente tragice ale istoriei contemporane, de la revoluţia din 1848-1849 în Transilvania până la evenimentele sângerosului 1989 pe teritoriul României.

L-am întâlnit pe Vasile T. Suciu acum 40 de ani, când ne-am intersectat în strădania noastră de a descifra taina sacrificiului uman a victimelor din octombrie 1944 de la Moiseiul maramureşean. Ne-am asociat, am devenit colaboratori în numele unei idei generoase: luarea aminte pentru prezent şi pentru viitor a numelor şi împrejurărilor în care suflete nevinovate cad jertfă pe altarul sfânt al Libertăţii. Preajertfelnicia acestor suflete umane nevinovate în anumite momente ale istoriei noastre zbuciumate este ţintă de aur bătută pe răbojul neuitării pentru generaţiile prezente şi cele viitoare.

Vasile T. Suciu a fost colaboratorul meu sârguincios şi sufletist la realizarea unor lucrări istorice de referinţă, precum „Moisei”, carte care a avut un impact deosebit în anii ’80. S-a vândut în zeci de mii de exemplare ca nicio carte de istorie din literatura istorică românească. Acest succes editorial a avut consecinţe dureroase pentru autorii lucrării: subsemnatul am fost îndepărtat din institutul de cercetări istorice devenind şomer pentru un an, 1983, cu interdicţia de a-mi apărea numele în presă sau la editură; Vasile T. Suciu a fost pensionat fortuit din cadrul Ministerului de Interne unde era angajat, scriitorul Romulus Guga, editorul cărţii, a pierit după câteva luni de la lansarea volumului, în urma unei boli misterioase. Adevărul din acei ani ai comunismului muribund durea! Dar toaca Adevărului ne bătea în suflet şi în conştiinţa noastră.

Am publicat un volum memorabil, „Crucea pământului”, consacrat celor câteva sute de soldaţi români morţi în septembrie-octombrie 1944 în luptele pentru eliberarea Transilvaniei, identificaţi în cimitirele localităţilor şi care nu figurau în arhiva Ministerului forţelor armate. A urmat apoi investigarea altor jertfe: Ip, Trăznea, Mureşenii de Câmpie şi ale altor localităţi din Transilvania, unde au fost ucişi cei peste o mie de români în primele 3 luni (septembrie – noiembrie 1940) ale ocupaţiei horthyste.

Ne-a ajutat în investigaţiile noastre colonelul Ilie Puşcaş, care ne-a pus la dispoziţie documente preţioase din arhiva Securităţii sălăjene. A acceptat să fie coautor al cărţii. Şi astfel a apărut în 1988, la editura Dacia din Cluj-Napoca, lucrarea de referinţă istorică „Administraţia militară horthystă în nordul Transilvaniei. Septembrie-noiembrie 1940”. Cele câteva zeci de mii de exemplare s-au epuizat în câteva zile! Cei mai mulţi le-au luat pentru sufletele lor, alţii în tembelismul lor le-au cumpărat pentru a le distruge, în credinţa că vor ascunde, în faţa istoriei, numele răufăcătorilor!

Au urmat jertfele de acum 22 de ani, în decembrie ’89, pe altarul Libertăţii, pe care toţi o visau şi o doreau, puţini îi pricepeau şi îi realizau adevăratul sens.

Vasile T. Suciu a adunat cu migală şi hărnicie documentele care îi definesc pe aceşti eroi şi martiri. Dar autorul ne-a părăsit înainte de a-şi vedea tipărit rodul muncii de 18 ani! A rămas în sarcina testamentară a fratelui mai mic, Petre T. Suciu, să-i împlinească dorinţa. La apelul lui, în numele prieteniei şi colaborării noastre, am luat iniţiativa de a-l ajuta. L-am rugat pe Vasile Tomoiagă să ne ajute în publicarea cărţii la editura pe care o conduce, Vremi. Şi astfel s-a împlinit dorinţa testamentară a aceluia care a fost Vasile T. Suciu.

Din parte-mi, cu gândul la preajertfelnicia celor din ’89, doresc ca numele acestora să fie săpate în piatra nemuririi istoriei şi să primească binecuvântarea sufletelor cinstitului sobor al celor prezenţi şi celor viitori. Să aprindem o lumânare şi să luăm în mână o floare albă, a recunoştinţei. Putem să iertăm, dar să nu uităm, pentru a nu greşi în faţa judecăţii istorice.

Înveşnicirea acestor suflete nevinovate sacrificate în vâltoarea evenimentelor tragice din decembrie ’89 este o datorie de suflet pentru conştiinţa românească, aşa precum năzuirea spre idealul Libertăţii este o permanenţă a idealului uman.

Dr. Gheorghe I. Bodea

Prezentare de carte

În data de 21 februarie 2013 (de ziua autorului) va avea loc la Târgu-Mureș prezentarea cărții 89!Plumb.

Media

http://www.agache.org/index.php?option=com_content&view=article&id=566:89-plumb-efortul-de-sisif-a-domnului-vasile-t-suciu&catid=162:mass-media-romana-carti

http://www.zi-de-zi.ro/89plumb-album-si-dictionar-al-mortii/

http://www.cuvantul-liber.ro/articol.asp?ID=68276