Colonel Vasile T. SuciuColonel (r) prof. VASILE T. SUCIU s-a născut la 21 februarie 1930 în comuna Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, într-o familie de ţărani, la părinţi fiind 10 fraţi. Tatăl, TEODOR SUCIU, născut în 1898, a participat la 1 Decembrie 1918 la Marea Adunare Naţională, deşi era militar în armata austro-ungară, Regimentul 22 honvezi din Târgu-Mureş. Împreună cu mai mulţi militari români din armata austro-ungară au asiguart ordinea şi liniştea publică la cel mai mare eveniment istoric românesc din secolul al XX-lea. Mama, ANA SUCIU, născută Oroian, în 1903, comuna Sărmaşu, judeţul Mureş, casnică.

Străbunicul după tată, TEODOR SUCIU, din comuna Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, împreună cu vărul său, PETRU ŞEULEANU, s-au înrolat voluntar în Armata Română şi au căzut luptând în războiul pentru Independenţă din 1877, la cucerirea redutei PLEVNA. Bunicul după tată, VASILE SUCIU, născut în 1861, în comuna Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, s-a înrolat voluntar în Batalioanele de ardeleni din Lagărul de la Darniţa de lângă Kiev şi a luptat în vara anului 1917, la Mărăşeşti, împotriva armatelor cotropitoare germano-austro-ungare.

Autorul a supravieţuit masacrelor comise de armatele ungaro-fasciste din perioada luptelor armatelor române şi sovietice cu armatele ungaro-fasciste, din perioada 5 septembrie-10 octombrie 1944, în EPOPEEA DE PE MUREŞ din zona Plasei Sărmaşu-Luduş-Oarba de Mureş, consecinţă a Dictatului fascist de la Viena din 30 august 1940. În anul 1948, la chemarea ţării, împreună cu peste 3.500 de tineri români, a muncit voluntar pe Şantierul Naţional BUMBEŞTI-LIVEZENI, Sectorul 4 Rafaila, Tunelul Drăgălina, cu PETRU NEMEŞ şi IACOB NACIU, consăteni.

În perioada 1951-1953 a urmat Şcoala de ofiţeri M.A.I. nr. 1 Câmpina, judeţul Prahova, promoţia 2 octombrie 1953, cu gradul de locotenent. A servit Patria sub Drapel timp de 35, de ani ca ofiţer în Ministerul de Interne. La cutremurul din 4 martie 1977, ora 21.30, autorul cărţii se afla în Bucureşti şi a supravieţuit. A transportat cu autoturismul particular mai mulţi răniţi grav la Spitalul Colţea, printre care şi pe învăţătoarea Grigorescu Rozioara din Turnu-Măgurele.

La studiul documentar 89! Plumb s-a trudit timp de 18 de ani, cu dorinţa şi îndemnul ca toţi românii militari şi civili să trăiască în unitate, frăţie, pace, omenie şi pentru ca niciodată român cu român să nu se mai omoare. Mărire tuturor, scumpilor Eroi şi Martiri ai neamului românesc, atât de greu încercaţi de-a lungul secolelor.

De același autor, primele 2 volume ale trilogiei inițiate de acesta:

1. DE UNDE ATÂTA URĂ?, Editura Tipomur Târgu-Mureş, 2004, vol. I

2. EROI ŞI MARTIRI AI REÎNTREGIRII ROMÂNIEI MARI (1940-1945), Editura Tipomur, 2006, vol. II

Colonelul (r) Vasile T. Suciu a murit la 6 decembrie 2008 din cauza unei boli neiertătoare, după o lungă şi grea suferinţă. A lucrat la această carte aproape până în ultimele sale zile, dar nu a apucat să termine manuscrisul.