Autor: Ieromonah Teofan Mada

Titlu: TEOLOGIE ŞI SPIRITUALITATE ÎN GÂNDIREA ŞI VIAŢA SFINŢILOR PĂRINŢI. Cartea întâi

Anul apariţiei: 2009

Nr. de pagini: 349 pag.

ISBN: 978-973-88513-4-4

 

 

Adevărat nu este ceea ce fiecare dintre noi judecă prin logica noastră îngustă, de fapt Adevărul în tradiţia ortodoxă nu începe cu sau de la noi. Să începem să cunoaştem de la de‑Dumnezeu‑purtătorii noştri Părinţi temeiurile şi elementele cele mari care alcătuiesc credinţa ortodoxă ca mod de viaţă. Sfinţii ortodoxiei sunt acei oameni despătimiţi, luminaţi şi uniţi cu Dumnezeu-izvorul frumuseţii, ei sunt umanul întreg, trup, suflet şi minte. Ei devin îndumnezeiţi, adică devin frumoşi; frumuseţea sfinţeniei lui Dumnezeu, frumuseţea Sfinţilor.

Să simţim înaintea Cuvântului lui Dumnezeu că suntem neputincioşi, limitaţi şi nu de puţine ori chiar falşi. Să ne apropiem de de‑Dumnezeu‑purtătorii noştri Părinţi pentru a găsi îndreptar duhovnicesc şi teologic, criteriul adevărului, lumină şi discernământ în viaţă. Ca icoane vii ale Evangheliei, ei ne vor călăuzi să ajungem la înţelegerea cuvântului lui Dumnezeu, a comorilor de simţire şi gândire ale tradiţiei noastre sfinte, a tainelor credinţei mântuitoare. Ei fac cunoscut etosul Evangheliei, etosul lui Hristos.

Operele lor scrise au mireasma cea încântătoare a Duhului Sfânt, sarea cea bună care face cuvintele nepieritoare, pecetea sfinţirii şi a iubirii de veşnicie. Iisus Hristos ne vorbeşte nouă prin Duhul, ne mângâie, ne dăruieşte sănătatea mântuirii. Sfântul Grigorie Palama spune că adevărata evlavie este „faptul de a nu contesta pe purtătorii‑de‑Dumnezeu Părinţi. Căci teologiile acestor sfinţi sunt un hotar şi un meterez al adevăratei cinstiri a lui Dumnezeu”. El ne spune tuturor cât de mult ne iubeşte Dumnezeu, ei ne arată că scurgerea vieţii noastre trebuie să fie o respiraţie a lui Dumenzeu, un surâs copilăresc şi îngeresc care bucură pe toţi. Chipul nostru trebuie să strălucească a bunătate. Să cunoaştem prin har şi să luminăm păciuitor lumea pe care o iubim. Să trăim adevărul ca o comuniune a iubirii. Să ne alăturăm inimii poetice sfinte a lui Nicodim Aghioritul şi să spunem: „Doamne, nu ne lăsa singuri în gândurile noastre pe noi cei aflaţi în căutarea căii vieţii şi cunoştinţei locului unde eşti Tu. Toţi suntem plăsmuiţi după chipul Tău, chiar dacă ne depărtăm de Tine. Toţi suntem fraţi ai Fiului Tău întrupat, chiar dacă nu credem în El”. Ca să Te cunoaştem, Doamne, toţi venim la Tine. Pe toţi ne tragi părinteşte la Tine. Toţi Te dorim numai pe Tine, chiar dacă de puţine ori Îţi suntem nerecunoscători. Oh! Dacă am avea atâta ardoare pentru a merge la Taine, câtă tandreţe există în adâncimile Tale paterne! Mila Ta este un foc arzând, parafrazând cuvintele lui Ioan Gură de Aur. Este cumplit de tragic ceea ce se întâmplă în lume. Oamenii preferă plăceri mici şi onoruri de o zi decât slava veşnică. Oare ce ne face atât de temători şi absurzi? Să negăm o veşnicie bogată pentru o efemeritate săracă? Să fim laşi şi să ignorăm vocaţia noastră dumnezeiască? Doamne, fă ca astăzi, ca întotdeauna, cei ce cred în Tine să întrupeze nemincinos Adevărul Tău cel unic şi mântuitor ca să se descopere în lume că i‑ai iubit pe oameni ca şi pe Fiul Tău Cel Unul‑Născut. Şi pe El L‑ai trimis Mântuitor lumii. Atunci tot pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului şi vom conştientiza că noi toţi aparţinem de Biserica Slavei Luminii celei dumnezeieşti necreate şi neînserate care mântuieşte toată suflarea. Etosul Bisericii ne împărtăşeşte adevărul despre Dumnezeul iubirii, despre jertfa Mielului, despre Cântarea Cântărilor, despre revelaţia Logosului, despre adierea Sfântului Duh, despre imnul iubirii lui Pavel, despre frumuseţe şi veşnicie în operele Sfinţilor Părinţi. Iar inimile noastre să tresalte, cuvintele noastre să mărturisească cu bucurie şi să înalţe imne de recunoştinţă născătoarei de dumnezei după har Biserica pentru că numai în ea şi prin sfinţii ei suntem povăţuiţi la adevărul despre noi şi despre viaţa veşnică, la cunoştinţa împărtăşirii de iubirea lui Hristos, ce ne introduce în Paradis încă de acum. Lumina lui Hristos luminează tuturor, prin Sfinţi!

                          Autorul,

                          Universitatea din Tesalonic, februarie 2005