Părintele Ieromonah Teofan Mada este doctor în Teologie Morală al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu. Şi-a îmbogăţit formaţia teologică şi spirituală la diferite institute, colegii şi universităţi din Israel, Germania, Anglia şi Grecia. A fost membru în diferite comunităţi monahale apusene, a participat la diferite conferinţe şi simpozioane europene pe teme teologice, pastorale şi sociale actuale. Este preocupat de teologia Sfinţilor Părinţi, de relaţia dintre teologie şi spiritualitate, de problematica socio-culturală actuală, de morala ortodoxă şi de etica filosofică, de teme ale psihologiei pastorale, ale catehezei şi ale pedagogiei ortodoxe.

 

Printre volumele publicate:

Conştiinţă şi Compromis, Perspectivă spiritual-duhovnicească asupra nefericirii lumii noastre, Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2006

Despătimirea, De la Etică la Fiinţialitate, Păcatul şi Pocăinţa, Conştiinţa de sine neptică şi conştiinţa patogenă, poli ai Spiritualităţii Ortodoxe, Editura Agnos, Sibiu 2007

Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu 2007

Pacea Virtuţilor şi Tulburarea patimilor, Cuvântări duhovniceşti la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul din Postul Mare, Editura Agnos, Sibiu 2007

Homo Eticus, Abordare teologic-filosofică asupra moralei în context cultural secular, Editura Agnos, Sibiu 2007

Morală, Liturghie şi Eshatologie la Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu 2007

Etosul ortodox, etos al  frumuseţii, Editura Agnos, Sibiu 2007

Tristeţea lumească şi bucuria duhovnicească, Editura Agnos, Sibiu 2007

Dialogul iubirii, Perspectivă teologic-pedagogică a Părinţilor Bisericii asupra dialogului, Editura Agnos, Sibiu 2007

Teologie şi Spiritualitate, vol. 1, Editura Agnos, Sibiu 2008

 Homo Seculus, Abordare teologic-filosofică asupra secularizării şi creştinismului „secular”, Editura Agnos, Sibiu 2008

Fericitul Augustin şi tezele sale, Editura Agnos, Sibiu 2008

Paternitatea duhovnicească după Sfinţii Părinţi, Editura Agnos, Sibiu, 2008

Sfântul Vasile cel Mare, Pedagogul tinereţii, Editura Agnos, Sibiu, 2008

Familia creştină după Sfântul Ioan Gură de Aur, Editura Agnos, Sibiu, 2008

Fiind pe pragul morţii, deşi iată că trăim, Editura Agnos, 2008

Între Evanghelie şi Compromis, Editura Sophia, Bucureşti, 2008