Autor: Ieromonah Teofan Mada

Titlu: MORALIA. Tradiţie, cultură şi postmodernitate. Cartea întâi

Anul apariţiei: 2009

Nr. de pagini: 297 pag.

ISBN: 978-973-88513-2-0

 

 

Volumul de faţă prezintă teme adunate în ultimii ani de studii, conferinţe şi simpozioane susţinute în Israel, Germania, Anglia şi Grecia; sunt subiecte cu care am participat ca invitat sau sunt rodul unor prezentări personale.

Moralia este un prim volum de acest fel care îşi propune să aducă în atenţia teologiei şi a conştiinţei creştine teme pendinte ale gândirii contemporane, probleme şi teme morale, sociale şi filosofice. 

Vom încerca, prin asemenea volume, să prezentăm Creştinismul azi în relaţie cu tradiţia ortodoxă vie şi înnoitoare. Totodată vom prezenta numeroase aspecte ale teologiei apusene şi ale culturii în general, întrucât la un moment dat Biserica Ortodoxă se va confrunta cu ele. Nu vor lipsi din aceste volume preocupări de mărturisire, de dialog şi de apologetică, probleme ale reflecţiei postmoderne. Numeroase studii şi analize pe care le vom prezenta nu au fost discutate în teologia românească.

Acest demers se plasează în dorinţa unei cunoaşteri profunde şi serioase atât a ethosului creştin, a dialogului sincer care porneşte de la premisa asimilării critice, cât şi a mărturisirii şi a prezenţei dinamice şi mântuitoare a Bisericii în contextul contemporan.

În aceste studii vom prezenta ethosul biblic şi patristic ortodox, frumuseţea celor două mii de ani de Ortodoxie, valorile şi tezaurul altor tradiţii creştine interpretate printr-o erminie ortodoxă, probleme ale conştiinţei responsabile şi imperativul mărturisirii Evangheliei într-o societate postmodernă. Nu vor lipsi teme de teologie pastorală, aşa cum ele se predau de ceva timp în universităţile apusene contemporane. De fapt, în mare parte subiectele tratate sunt o teologie aplicată.

Acest volum apare ca tradiţie, cultură şi postmodernitate şi îşi propune, cu smerenie, să aducă un plus de trezvie spirituală necesară vremii de acum, a creştinismului în căutare de rădăcini, dialog şi identitate.

Autorul, Oxford University, martie 2004