S E N A T U L  O R A Ş U L U I  C L U J

 

Dispunem eliberarea unui extras de naştere în favorul

Doamnei Universitatea Cluj, conform archivei Stării civile a urbei noastre.

Primar,

Dr. Iulian Pop


E X T R A S 

de stare civilă

 

 

Numele nou-născutei şi botezatei: Universitatea Cluj

Data naşterii: Anul de graţie 1919

Numele mamei: Universitatea Daciei Superioare

Moaşa: Academician Emil Racoviţă

Naşii de botez: Eugen Meţianu cu Ana Voileanu-Nicoară

Martori: dr. Iuliu Haţieganu şi dr. Sextil Puşcariu

Preoţi botezători: Ion Agârbiceanu şi Nicolae Ivan

Dacă s-a născut cu vreun semn distinctiv la naştere: Da, cu o

literă scrisă de ursitoare, care să-i aducă noroc şi glorie: U

Ce i-au urat ursitoarele: Să fii iubită, cât spiritul de întrecere

sportivă va trăi în Cetatea de pe Someşul Mic!

 

 

 

Aşa precum notează Ştefan Cârjan în amintirile-i pe care le publicăm, „U” este o Idee.

Ideea este Spirit.

La „U”, Spiritul înseamnă dorul şi credinţa în Victorie!

O Victorie pe terenul de joc, dar mai ales în Viaţă!

 

La început de mileniu III, în 2004, iată, Clubul “U” împlineşte 85 de ani de existenţă.

“U” a fost, este şi va rămâne cu totul altceva decât o asociaţie sportivă: “U” s-a născut şi străbate vremurile ca o IDEE. Altfel nu s-ar putea desluşi însufleţirea aceea proprie care a înfiorat atâtea simţiri, din atâtea generaţii, nu ar căpăta contur poezia secretă încorporată în existenţa lui, precum şi reverberaţiile născute în străfundul atâtor suflete la rostirea numelui său.

“U” este o părticică a istoriei româneşti de la Marea Unire şi până azi. Toate spasmele interbelice, toate disocierile social-politice, tragedia Dictatului de la Viena, războiul al doilea mondial, presiunile, umilinţele şi durerile din anii “democraţiei populare”, lupta subterană pentru supravieţuire şi verticalitate, toate îşi găsesc locul cuvenit în evocarea trecutelor vremi ale lui “U”.

În cei 85 de ani de existenţă, “U” s-a impus în peisajul societăţii româneşti prin cucerirea a sute de titluri de campioni naţionali, prin contribuţia adusă la gloria sportivă a ţării, dar în primul rând prin educaţia integrală a zeci de mii de elemente deosebit de valoroase pentru naţiunea noastră – oameni de ştiinţă, cercetători, medici, jurişti, economişti, ingineri, artişti, militari, profesori, dascăli.

Gheorghe I. Bodea