ce nu poate fi stersCe nu poate fi şters este un roman care se sustrage încorsetărilor formale şi pune în discuţie problema limitei: a celei dintre Unu şi Multiplu, dintre Continuu şi Discontinuu, dintre individ şi comunitate, dintre literar şi cinematografic, pentru a se constitui, în ultimă instanţă, într-o meditaţie asupra distanţei care separă literatura de viaţă. Această revelare a locurilor comune care au ghidat raportul nostru cu opere artistice şi oameni începând cu zorii modernităţii se face într-un dialog subtil cu scriitori precum Dante, James Joyce sau Juan L. Ortiz, printr-o proză poetică a cărei forţă şi anvergură anulează rigitatea limitei pentru a denunţa responsabilitatea călăului, într-o afirmare a impulsului vital, a dorinţei şi a setei de sens.

traducător Cecilia Policsek