Din Prefata semnată de prof. univ. dr. Achim Mihu

Cultura populară merge în parte cu folclorul (să spunem cu cel urban) şi merge foarte bine cu etnologia. Continuumul cultură folk/cultură populară ar urma să înfăţişeze simbioza dintre cultura folk şi cea populară şi, mai precis, deprecierea unicităţii culturale în cultură fără origini şi cu valoare discutabilă.
Profesorul Aurel Bodiu, în tabletele sale, prinde elemente de cultură folk şi se deplasează spre cultura populară. Continuumul cultură folk/cultură populară pe care-l oferă cititorului nu foloseşte o cultură populară ieftină, apropiată de kitch sau manelă. El apelează la o cultură populară de un rang aparte, am zice selectă, ce nu împietează germenii de cultură folk.

Din cuprins

Mai înainte. Cultură folk şi cultură populară
I
Trecerea prin metaforă
Cetele de bărbaţi
A douăsprezecea noapte sau sfârşitul timpului
Şarpele. Mitul ofidian
Calea ordinii (Rituri de construcţii). „Norocul casei”
Ciclurile emersiunii (Antropogonie)
Tauroforii autohtone (Boul înstruţat)
Rituri de separare
Vecinătatea şi claca – forme de întrajutorare în muncă
Potopul şi altfel
II
Contribuţii la o stilistică a folclorului (Poetică folclorică)
Formule fixe şi mobile
Stilistica imperfectului în colinde
Stilistica prezentului
Derivări
Imaginea binară contrastantă. Singularizarea
Paralelismul negativ
Hiperbola folclorică
Oximoronul
Model, arhetip, clişeu
Referinţe bibliografice

Anul apariţiei: 2006

Nr. de pagini: 220 pag.

ISBN: 973-86785-3-6

Prefaţă de Achim Mihu