Lazăr Ladaru, redactor al cotidianului mureșan Cuvântul Liber și președinte al Departamentului ASTRA, filiala MureșPetru Suciu, fratele autorului